Druk

Forma prawna:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.

ul. Malarska 6

05-092 Łomianki

Polska


Tel.: +44 22 732 07 90

Faks: +44 22 732 07 99

E-mail: info@ursapharm.pl

Internet: www.ursapharm.pl


Dyrektor zarządzający:

Grzegorz Hoppe


Dane kontaktowe:

tel. +48 22/732 07 90

faks: +48 22/732 07 99

E-mail: info@ursapharm.pl

Internet: www.ursapharm.pl


Rejestr handlowy:

Amtsgericht Saarbrücken, 142357479


Nr płatnika VAT:

PL1182030124