Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera niezbędne dla Państwa jako użytkowników naszej strony i odbiorców naszych ofert informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu pobierania i przetwarzania danych osobowych.

Wskazujemy wyraźnie, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może zawierać luki bezpieczeństwa i może nie być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich.

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych

Administratorem strony i przetwarzanych w jej ramach Państwa danych osobowych jest:

  • URSAPHARM Poland sp. z o.o.
  • Ul. Malarska 6
  • 05-092 Łomianki
  • Telefon: 22/732-07-90
  • E-mail: infoursapharm.pl

Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Ogólne informacje:

Przekazywanie danych osobom trzecim i innym usługodawcom

Przestrzegamy wytycznych nakazanych prawem. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się jedynie w ramach przepisów prawa.

Usługodawcy zewnętrzni

W celu świadczenia różnych usług zaangażowaliśmy częściowo usługodawców zewnętrznych (na przykład agencje reklamowe lub firmy wysyłkowe do przeprowadzania lub realizacji konkursów z nagrodami lub innych działań reklamowych, usługodawców softwarowych do marketingu mailowego).

Dane dostępowe

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „GDPR” – pobieramy dane o każdym wejściu na naszą stronę internetową (tak zwane Webserver-Logfiles).

Dane podlegające przetwarzaniu to adres IP, czas wywołania, typ prośby, protokół, status HTTP, referer, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz informacja o udanym wywołaniu.

Dane używane są do dokonywania analiz statystycznych dla celów obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.

Dane ze względów bezpieczeństwa przechowywane są przez okres 7 dni. Adres IP jest przechowywany jedynie w sposób anonimowy.

Jeżeli istnieje konieczność dla celów dowodowych przechowywania przez dłuższy okres czasu, dane zostają usunięte po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy.

Cookies

Cookies to małe dane, które umożliwiają gromadzenie na urządzeniu dostępowym użytkownika (PC, smartphone, itp.) specyficznych informacji dotyczących danego urządzenia. Po pierwsze ułatwiają one obsługę stron internetowych i tym samym sprzyjają użytkownikom (np. zachowywanie danych logowania). Po drugie służą pobieraniu danych statystycznych dotyczących użytkowania stron internetowych i ich analizowaniu w celu poprawy oferty.

Mają Państwo wpływ na użycie cookies. Większość przeglądarek posiada opcję, która ogranicza lub całkowicie uniemożliwia zapisywanie cookies. Wskazuje się jednak na fakt, że brak plików cookies ogranicza użytkowanie a w szczególności komfort użytkowania.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 f GDPR (interesy gospodarcze podczas użytkowania strony internetowej, optymalizacja oferty online).

Korzystamy z Google Analytics jedynie z aktywną funkcją anonimizacji IP, dzięki czemu adresy IP są przetwarzane dalej w skróconej formie, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację osób. Oznacza to, że Państwa adres IP jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przenoszony przez Google na serwer w USA w całości i tam ulega skróceniu.

Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, danych tekstowych gromadzonych na Państwa komputerze, umożliwiających analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje o Państwa użytkowaniu niniejszej strony internetowej, pobrane przez cookies są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam gromadzone.

Google posiada certyfikację w ramach porozumienia Privacy Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych.

Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google będzie korzystać z pobranych informacji w celu oceny Państwa użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów o aktywnościach na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem stron internetowych i Internetu.

Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przez Google. Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie cookies poprzez wprowadzenie odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo w każdym momencie wyrazić wobec Google sprzeciw odnośnie zapisywania danych pobranych przez Cookie, dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej (wł. Państwa adresu IP) jak również przetwarzania tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie (wzgl. podczas użytkowania strony internetowej przez mobilną przeglądarkę) mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics pobieranie i przetwarzanie Państwa danych poprzez wejście w poniższy link

Google Analytics dezaktywować

Po wejściu w link na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie opt-out. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że przy usunięciu cookies należy ponownie uruchomić link na Państwa urządzeniu.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika jest ograniczony do 14 miesięcy

Google Double Click

Strona internetowa korzysta z Doubleclick by Google, usługi Google Inc..

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 f GDPR (interesy gospodarcze podczas użytkowania strony internetowej, optymalizacja oferty online).

W tym przypadku stosuje się pliki cookies w celu zaprezentowania Państwu istotnych dla Państwa ogłoszeń reklamowych. Państwa przeglądarce zostaje przyporządkowany zaszyfrowany numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, jakie ogłoszenia były wyświetlane i wywoływane w Państwa przeglądarce.

Cookies nie zawierają danych osobowych. Umożliwiają one jedynie Google i jego stronom partnerskim włączanie ogłoszeń na podstawie poprzednich odwiedzin naszej lub innych stron. Informacje pobrane przez cookies są przenoszone przez Google na serwer USA w celu analizy i tam gromadzone.

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie cookies poprzez wprowadzenie odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie danych pobranych przez Cookie, dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej jak również przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:

https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCgRwAk0FkVVUooHkftrkQfM9GDslQ02MPuszw6xVihzOcRHCJcmp6FnvVmdzZJIgTtcxVj6Lb1o87R_dLgOJrdA3IsLtA

w punkcie rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick.

Włączanie usług i treści osób trzecich

Na naszych stronach internetowych istnieje możliwość wprowadzenia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznej obsłudze naszej oferty online w myśl art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) ofert merytorycznych i usługowych usługodawców będących osobami trzecimi, w celu włączenia ich treści i usług, jak np. filmy, wizytówki etc.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia w tym przypadku jest korzystanie przez te treści z adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP treści te nie mogą być wysyłane do przeglądarki usługodawcy i tym samym nie mogą być prezentowane.

Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których usługodawca korzysta z adresu IP jedynie w celu ich przekazania. Usługodawcy będący osobami trzecimi mogą ponadto korzystać z pixel tags (niewidoczne grafiki, określane również jako „web beacon”) do celów statystycznych i marketingowych. Przy pomocy „pixel tags” analizie mogą zostać poddane takie informacje, jak ilość odwiedzin na stronach internetowych. Zaszyfrowane informacje mogą być ponadto gromadzone w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i zawierać między innymi informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin jak również inne dane dotyczące korzystania z oferty online, jak również mogą być łączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Poniżej przedstawiono orientacyjne zestawienie usługodawców będących osobami trzecimi oraz ich treści wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych osobowych, które zawierają dalsze wskazówki dotyczące przetwarzania danych i, częściowo omówione tutaj, możliwości wyrażenia sprzeciwu (tzw. opt-out):

Filmy na platformie “YouTube” usługodawcy zewnętrznego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/,

Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Do naszej oferty online włączyliśmy filmy YouTube, które są zapisane na www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie filmy są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, oznacza to, że żadne dane dotyczące Państwa jako użytkowników nie będą przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtworzą Państwo filmów. Dopiero po odtworzeniu filmów zostanie przekazany przynajmniej Państwa adres IP. Nie mamy żadnego wpływu na powyższą transmisję danych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy na YouTube jest utworzone konto użytkownika, poprzez które zostali Państwo zalogowani, czy też takie konto nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania danych do Państwa profilu podczas korzystania z YouTube, przed kliknięciem muszą się Państwo wylogować. YouTube gromadzi Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Takiej analizy dokonuje się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu tworzenia reklamy dopasowanej do potrzeb a także w celu informowania innych użytkowników portali społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo odmowy odnośnie utworzenia takiego profilu użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać muszą Państwo zwrócić się do YouTube. W wyniku odwiedzin strony internetowej YouTube otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa danej podstrony naszej strony internetowej. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega postanowieniom porozumienia Privacy Shield między UE i US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Więcej informacji na temat celu i zakresu pobierania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube jak również możliwości wyrażenia odmowy znajdą Państwo tutaj:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/,

Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Kontakt

Kontaktując się z nami (na przykład poprzez formularz kontaktowy, e-mail) Państwa dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania i odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest w tym zakresie jest realizacja powyższego celu w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 lit. f GDPR) realizowanego przez administratora (dane powyżej). Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz i zgodnie z instrukcjami administratora, w szczególności podmiotom z grupy URSAPHARM. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, a w przypadku kontaktu, dane zostają usunięte po kompletnym rozpatrzeniu Państwa zapytania.

Ponadto wskazujemy na poniższy fakt:

Jako firma farmaceutyczna jesteśmy ustawowo zobowiązani do gromadzenia, dokumentowania i ewentualnie zgłaszania do właściwych organów zapytań dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa środków leczniczych i produktów medycznych. Zgłoszenie to może również zawierać dane osobowe, jak na przykład Państwa nazwisko, miejsce zamieszkania, informacje dotyczące zdrowia, itp., o ile ujawnili nam je Państwo wyraźnie i dobrowolnie. URSAPHARM może skontaktować się z Państwem w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania dalszych informacji. Podstawę prawną dla powyższego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR w zw. z ustawą – Prawo farmaceutyczne. Ponadto ze względów pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jesteśmy zobowiązani w tym przypadku do gromadzenia Państwa danych zgodnie z ustawowymi wytycznymi przynajmniej przez okres 5 lat. Po upływie terminów przewidzianych prawem Państwa dane są usuwane wzgl. poddane anonimizacji.

 Prawa osoby, której dane dotyczą

Pod ww. adresem mogą Państwo w każdym momencie ubiegać się o uzyskanie bezpłatnej informacji odnośnie danych zgromadzonych na Państwa temat. Ponadto mogą Państwo domagać się poprawienia zgromadzonych Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, w określonych sytuacjach, o których mowa w art. 17 GDPR (np. wniesienia sprzeciwu), przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat. Co więcej może Państwu przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 GDPR (np. gdy kwestionują Państwo ich prawidłowość), jak również prawo do wydania wzgl. przeniesienia udostępnionych przez Państwa danych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i umożliwiającym odczytanie na komputerze formacie. Mogą Państwo także żądać od nas przesłania Państwa danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. O ile Państwa dane są przetwarzane za Państwa zgodą, mają Państwo ponadto prawo do odwołania tej zgody w każdym momencie. Legalność przetwarzania danych odbywająca się na podstawie udzielonej zgody aż do momentu jej odwołania nie zostaje w ten sposób naruszona.

Prawo sprzeciwu

Posiadają Państwo prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Sprzeciw może dotyczyć w szczególności przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji Państwa dane nie będą przetwarzane.

Prawo do wniesienia skargi

Ponadto posiadają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Właściwym organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl


Przekazywanie danych do innego kraju / poza obszarem UE

Jeżeli zajdzie potrzeba przekazania Państwa danych usługodawcy spoza obszaru UE, dokonamy tego jedynie wtedy, jeżeli Komisja UE potwierdzi występowanie w państwie trzecim odpowiedniego poziomu ochrony danych lub zostaną przedłożone inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. wiążące przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w danej spółce lub standardowe klauzule umowne UE) oraz zapewniona możliwość uzyskania kopii danych i miejsca ich udostępnienia.